Pirkimo sąlygos ir taisyklės:

 

 1. Bendrosios nuostatos.

 

      Šios Pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos ir taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje “nve.lt”(toliau – “e-parduotuvė”).

 

 1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas.

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”

2.2. Sutartis pradeda galioti, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes ir galioja iki pilno prekių pateikimo.

2.3. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra saugoma e-parduotuvėje.

 

 1. Pirkėjo teisės:

3.1. Pirkėjas turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl

3.2.1. dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;

3.2.2. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

3.3.   Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis. Prekės, kurios pirkėjui parduotos pagal pirkimo–pardavimo nuotolines ar ne prekybos patalpose sudarytas sutartis, grąžinamos Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka. 

 1. Pirkėjo įsipareigojimai:

4.1. Jei mokate pasirinkę mokėjimą “bankiniu pavedimu” Pirkėjas turi apmokėti už prekes per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas turi nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

 

 1. Pardavėjo teisės:

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjo.

5.3. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

 

 1. Pardavėjas įsipareigoja:

6.1. Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, nurodytu adresu  per sutartą pristatymo laikotarpį.

6.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 48 valandas.

 

 1. Prekių pristatymas ir priėmimas:

7.1. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes pateikiamas galiojants asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė, pasas ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas). Jei Pirkėjas prekių pats nepriima nors prekės yra pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas arba Įgaliotas Atstovas turi teisę perduoti prekes Pirkėjo sutartyje nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

7.2. Prekių pateikimo  metu Pirkėjas privalo kartu su Mūsų arba Mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo duomenų kaupiklio arba popieriniame dokumente. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, kokybiška, t.y. be pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.

7.3. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Mūsų ar Mūsų atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą.

7.4. Pirkėjui neatlikus minėtų 7.1., 7.2. ir 7.3. punktuose veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

 

 1. Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės.

8.1. Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis. Prekės, kurios pirkėjui parduotos pagal pirkimo–pardavimo nuotolines ar ne prekybos patalpose sudarytas sutartis, grąžinamos Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.

8.2. Grąžinama prekė privalo būti tvarkinga ir pilnai sukomplektuota. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota (t.y. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, tokioje kokioje gavote iš pardavėjo) , Pardavėjas ar Mūsų atstovas nepriima prekės grąžinimui.

8.3. Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė), prekę Pirkėjas grąžina savo sąskaita (savo ar samdytu transportu ar kita) Pardavėjo nurodytu grąžinimo adresu.

8.4. Su prekės grąžinimu susijusias Pardavėjo patirtas išlaidas dengia Pirkėjas, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl blogos prekės kokybės.

8.5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Paradvėjas grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

8.6. Norint grąžinti prekę(es) rašykite el.paštu [email protected]

8.7. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų, skaičiuojant nuo sekančios dienos po prekės ar prekių gavimo, Pirkėjas prekes turi grąžinti savo sąskaita (savo arba samdytu transportu ar kita) Pardavėjo nurodytu adresu. 

8.8. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo (pirkėjo) banko sąskaitą per 14 dienų nuo grąžintų prekių gavimo dienos.

 

 1. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo tvarka

9.1. Prekėms taikoma 2 metų teisinė kokybės garantija, norėdamas ja pasinaudoti Pirkėjas turi el.paštu [email protected] pateikti laisvos formos prašymą, pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantiją patvirtinantį dokumentą  (jei jis buvo išduotas)

9.2. Pirkėjui įsigijus nekokybišką prekę taikomos Civiliniame kodekse nustatytos taisyklės. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

9.3. Pirkėjas turi teisę  reikalauti, kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti, kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina, kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės. Reikalauti grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

9.4. Pinigai Pirkėjui grąžinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d.d. nuo netinkamos kokybės  prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Pinigai už prekę grąžinami Pirkėjui tokiu pačiu būdu, kokiu Pirkėjas mokėjo už prekę jos įsigijimo metu.

 

     10. Atsakomybė.

10.1. Pirkėjas visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už  atsiradusius padarinius dėl duomenų netikslumo.

10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

10.3. Pirkėjas atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo atpažinimo kodu, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

 

 1. Informacijos siuntimas.

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytomis priemonėmis.

11.3. Naudingi kontaktai: 

Pirkėjas-vartotojas prašymą ir / ar skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 852626751, faks. 852791466, el. paštu [email protected], interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse)

arba užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/.

Ši sąlyga Pirkėjams – verslininkams netaikoma.

Užsakymo būklė, prekių grąžinimas [email protected] 

 

 1. Asmens duomenų apsauga.

12.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kurią vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.

12.2. Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui (pvz. pašto kurjeriai).

 

 1. Baigiamosios nuostatos.

13.1. Bet kokios e-parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.

13.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 Pardavėjas:

V. Narmonto individuali įmonė
Žemaičių g. 32, Klaipėda
Įmonės kodas: 141359310
PVM kodas: LT413593113
VĮ Registrų centro Klaipėdos fil. NR.015953

a/s LT 85 7044 0600 0491 6953 AB  "SEB bankas"
a/s LT 86 7300 0100 0228 9745 AB  "Swedbank"

el.paštas:   [email protected]

tel. +370 687 94467